Gödsel och foder till ditt lantbruk från HD BioRec

HD BioRec arbetar med hantering och återanvändning av organiska restprodukter, gödsel och slam från reningsverk men kan också leverera foder.

Målsättningen är att nyttiggöra näringsämnen från olika restprodukter genom återföring till lantbruket. Kretslopp skapas mellan stad och land vid spridning av avloppsreningsverksslam samt genom att finna återvinningsvägar för organiska restprodukter från livsmedelsföretag.

Vid frågor och funderingar kontakta oss gärna.