Integritetspolicy

Användning av personuppgifter

Dina personuppgifter lämnas aldrig ut till tredje part om du inte uttryckligen samtycker till detta, och vi samlar aldrig in personuppgifter utan att du själv har gett oss denna information när du registrerar dig, köper eller deltar i en undersökning, etc. Då samlar vi in information om namn, adress, postnummer, e-post, kön, ålder, intressen, attityder och kunskap om olika ämnen.

Personuppgifter används för att genomföra det köp eller utföra den tjänst för vilken informationen samlas in, bl.a. för att skicka ut våra nyhetsbrev och ta kontakt ned dig när du har fyllt i vårt kontaktformulär. Informationen används också för att få större kunskap om dig och andra användare av webbplatsen. Denna användning kan bland annat omfatta undersökningar och analyser som syftar till att förbättra våra produkter och tjänster.

Kontakt angående personuppgifter

Om du vill veta vilken information som vi har registrerat om dig, vänligen kontakta oss via e-post på webmaster@hededanmark.dk eller via telefon på nummer +45 87 28 10 00. Om de registrerade uppgifterna är felaktiga eller om du har andra invändningar kan du ta kontakt med oss på samma sätt. Du har rätt att få veta vilken information som är registrerad om dig, och du kan invända mot en registrering i enlighet med reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR).

Användning av personuppgifter

Enligt dataskyddsförordningen måste dina personuppgifter förvaras säkert och hållas konfidentiella. Vi lagrar dina personuppgifter på datorer och servrar med begränsad åtkomst, som står i kontrollerade anläggningar, och våra säkerhetsåtgärder kontrolleras löpande för att avgöra om vår användarinformation hanteras korrekt och alltid med hänsyn till dina rättigheter som användare. Webbplatsen använder SSL, vilket innebär att kommunikationen mellan dig och vår webbplats är krypterad. Vi kan dock inte garantera hundra procents säkerhet när dataöverföring sker via Internet. Det innebär att det kan finnas en risk för att obehöriga får åtkomst till informationen när den skickas och lagras elektroniskt. När du lämnar ut dina personuppgifter sker detta således på egen risk.

Personuppgifter raderas eller anonymiseras löpande efter hand som det syfte för vilket de samlades in har uppnåtts. Den snabba utvecklingen av Internet innebär att det kan bli nödvändigt för oss att göra förändringar i hur vi behandlar personuppgifter. Vi förbehåller oss därför rätten att uppdatera och ändra vår policy för behandling av personuppgifter. Om vi gör det kommer vi naturligtvis att ändra datumet för ”senast uppdaterad” längst ner på sidan. I det fall förändringarna är betydande kommer vi att meddela dig i form av ett synligt meddelande på våra webbplatser.

I den mån personuppgifter om dig behandlas har du enligt dataskyddsförordningen rätt att få veta vilka personuppgifter som kan kopplas till dig. Om det visar sig att den information eller de uppgifter om dig som behandlas är felaktiga eller vilseledande, har du rätt att kräva att dessa rättas, raderas eller blockeras. Du kan när som helst invända mot att uppgifter om dig behandlas. Du kan också när som helst återkalla ditt samtycke eller be oss att få ta del av dina uppgifter. Du har rätt att klaga på behandlingen av information och uppgifter om dig. Klagomål lämnas in till Integritetsskyddsmyndigheten.

Upphovsrätt

Allt material på webbplatsen skyddas av upphovsrättslagen och av internationella upphovsrättsregler ©.

Det är inte tillåtet att kopiera text, bilder, design , manus eller annat upphovsrättsskyddat material utan föregående skriftligt tillstånd.