Om HD BioRec

HD BioRec – kretslopp på riktigt.

HD BioRec AB

HD BioRec AB är en del av den danska medlemsorganisationen Hedeselskabet som startade i Danmark för snart 160 år sedan. Organisationen har idag aktiviteter via sitt affärsdrivande företag HedeDanmark inom den gröna sektorn. Det är skogsförvaltning, anläggning och skötsel av grönytor, förnybar energi, men även återanvändning av organiska restprodukter till lantbruk.

I Sverige har HedeDanmark verksamhet via sitt dotterbolag HD BioRec AB, som förvärvades 2012. HD BioRec har sedan starten 2003 skaffat sig en stor erfarenhet på den svenska marknaden med återanvändning av olika typer av organiska restprodukter för användning i lantbruket som gödsel, foder eller substrat för biogas.

Målsättningen är att nyttiggöra näringsämnen från olika avfallsprodukter genom återföring till lantbruket. Kretslopp skapas mellan stad och land vid spridning av avloppsreningsverksslam samt genom att finna återvinningsvägar för organiskt avfall från industrier.

Hedeselskabet har som målsättning att ”Bygga en hållbar framtid med naturen som partner”. Med ca 900 medarbetare och en årlig omsättning på ca. 2,2 miljarder DKK är Hedeselskabet marknadsledande i Danmark inom sina affärsområden.

HD BioRec har nöjda kunder

HD BioRec har nöjda kunder

Våra kunder har gett oss en Net Promoter Score på 81. Vi arbetar för att bli ännu bättre.