Företag

Vi kan erbjuda privata företag och verksamheter kundanpassade totallösningar för hantering och nyttiggörande av organiska restprodukter.

Våra lösningar omfattar:

  • 100 % avsättningssäkerhet
  • Hög kvalitet
  • Helhetslösningar avseende logistik
  • Flexibla samarbetsformer och lösningar
  • Störsa möjliga hänsynstagade till ekonomi och miljö
  • Administration och dokumentation