[Include file 'HeaderBlocks/Navigation/RenderNavigation.cshtml' not found in 'Templates/Designs/Rapido/MasterBlocks/Header.cshtml'] Användarvillkor

Användarvillkor

Cookies och sekretesspolicy
 
Innehåll:
1 . Ägarinformation
2 . Cookies
2.1 Hur används cookies på webbplatsen?
2.2 Livslängder cookies
2.3 Hur tar man bort cookies?
2.4 Hur blockera man cookies?
2.5 Syftet med cookies på vår webbplats
2.6 Google Analytics ( trafikuppgiftermätning )
3. Användning av personlig information
3.1 Kontakt med avseende på personuppgifter
3.2 Skydd av personlig information
4.0 Upphovsrätt
 
 
1. Ägarinformation  
 
Denna webbplats tillhandahålls av : 
 
HedeDanmark a/s
Klostermarken 12
8800 Viborg
 
T: 87 28 10 00
E: webmaster@hededanmark.dk
 
 
2. Cookies
 
2.1 Hur används ”cookies” på webbplatsen?
 
 
Syftet med att använda ”cookies” på webbplatsen: Intern / första parts  cookies  Extern / tredje parts  cookies
Teknisk funktionalitet JA JA
Trafikdata mätning JA JA
Reklam (frekvens , användarmätning, etc.)  JA JA
Individuellt målinriktad reklam  JA JA
 
Denna webbplats använder cookies i enlighet med ovanstående riktlinjer. Cookies är små datafiler som sparas i din webbläsare, så att din dator kan kännas igen när du återvänder till webbplatsen. Ingen personlig information sparas i våra cookies och kakorna kan inte innehålla virus .
 
2.2 Cookies livslängder
Cookies  raderas automatiskt efter ett visst antal månader (kan variera), även om de inte förnyas efter varje besök.  
 
2.3 Hur tar man bort cookies?
Se anvisningar på: http://minecookies.org/cookiehandtering
 
2.4 Hur blockera man cookies?
Om du inte vill ta emot cookies kan du blockera dem. Se anvisningar här: http://minecookies.org/cookiehandtering
 
2.5 Syftet med cookies på vår webbplats
Cookies används för att få statistik på antalet användare och för kunna anpassa innehåll och information efter användarnas intressen, geografiska läge etc...
  
2.6 Google Analytics (trafikuppgiftermätning)
 
Vi använder Google Analytics-cookies för att mäta användingen av biorec.se. Dessa data används för att ta fram statistik om användningen av webbplatsen och för att hitta problem och inkonsekvenser på webbplatsen så att vi kan förbättra din upplevelse av vår webbplats.
 
 
 
Cookien innehåller ett slumpmässigt genererat ID som används för att känna igen din webbläsare när du läser en webbplats som använder Google
 
Analytics. Cookien innehåller ingen personlig information och används enbart för webbanalys.
 
Du kan välja bort cookies från Google Analytics genom att klicka på följande länk: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=en
 
3. Användning av personlig information
Personlig information lämnas aldrig ut till tredje part såvida du inte uttryckligen ger tillstånd till detta. Vi sparar aldrig personlig information som du lämnat vid registrering, när du gör ett köp eller när de deltar i en undersökning, etc. I sådana fall rör det sig om uppgifter om namn, adress , postnummer , e-post , kön , ålder , intressen , attityder och kunskaper i olika ämnen samlas.
 
 
Personlig information används för att utföra köp, vid beställning av våra nyhetsbrev och/eller i samband med förfrågningar, etc. Denna information används också för att få en ökad kunskap om dig och andra användare av webbplatsen. Detta kan omfatta undersökningar och analyser som syftar till att förbättra våra produkter och tjänster.
 
3.1 Kontakt med avseende på personuppgifter
Om du vill få tillgång till den information som har registrerats om dig på BioRec, måste du kontakta vår webmaster@hededanmark.dk eller telefon +45 87 28 10 00. Om felaktiga uppgifter har registrerats eller om du har andra invändningar, kan du använda samma kontaktuppgifter. Du kommer då få insyn i vad som har registrerats om dig och du kan också göra en framställan enligt bestämmelserna i svensk lag om behandling av personuppgifter.
 
3.2 Skydd av personlig information
 
Enligt svensk lag om behandling av personuppgifter ska personlig information lagras på ett säkert och konfidentiellt sätt. Dina personuppgifter sparas på datorer med begränsad tillgång. Dessa är lokaliserade i kontrollerade anläggningar, där våra säkerhetsrutiner regelbundet kontrolleras för att säkerställa att användarinformation hanteras på rätt sätt. Vi kan dock inte garantera 100 procent säkerhet vid överföring av data via internet . Detta innebär att det finns en risk att obehöriga personer kan få få tillgång till information när data skickas och lagras elektroniskt. Personuppgifter lämnas alltså på egen risk.
 
 
Personuppgifter raderas eller avidentifieras löpande efter hand som de inte behövs för det syfte som de sparats för. Den snabba utvecklingen av Internet innebär att det kan vara nödvändigt att revidera vår behandling av personuppgifter. Vi förbehåller oss därför rätten att uppdatera och revidera dessa riktlinjer med avseende på behandlingen av personuppgifter. Om så sker uppdateras uppgifterna och då kommer också datumet för " senast uppdaterad " rättas längst ner på sidan. I händelse av betydande revideringar, meddelar vi om detta i form av ett synligt meddelande på våra webbplatser.
 
 
I händelse av att personuppgifter om dig behandlas, har du rätt enligt svensk lag om behandling av personuppgifter att få meddelande om all personlig information som kan hänföras till dig . I händelse av att den information eller data om dig som behandlas visar sig vara felaktiga eller vilseledande, har du rätt att kräva att denna information eller uppgifter rättas, raderas eller blockeras . Du kan när som helst göra en invändning beträffande information om dig som kan vara föremål för behandling . Dessutom kan du när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Du har även möjlighet att göra ett klagomål med avseende på behandling av information och data om dig. Klagomål ska lämnas in till den danska dataskyddsmyndigheten , jfr . § 58 mom 1 i den danska lagen om behandling av personuppgifter . Detta må man undersöka vad som gäller i Sverige.
 
4.0 Upphovsrätt
 
Allt material på HD BioRec hemsida skyddas av svensk lagstiftning om upphovsrätt och internationella regler för copyright © 2013.
 
 
 
Det är förbjudet att kopiera text, bilder, design, skript eller annat upphovsrättsskyddat material utan skriftligt tillstånd från BioRec.
 
 
Medgivande lösning
För att erhålla samtycke använder webbplatsen skript utvecklats av
www.minecookies.org .