HD BioRec – kretslopp på riktigt

HD BioRec

HD BioRec arbetar med hantering och återanvändning av organiska restprodukter t.ex. från livsmedelsföretag och slam från reningsverk.

HD BioRec söker Lantbruksansvarig projektledare till Sydsverige

HD BioRec är en den svenska delen av affärsområdet Cirkulär Bioekonomi som ingår i det danska företaget HedeDanmark.  HedeDanmark ägs av Hedeselskabet med ca 1000 medarbetare... 

Kommun

Totallösningar för hantering av avloppsreningsverksslam.

Företag

Hantering och återvinning av organiska restprodukter från livsmedelsföretag till jordbruk, biogas, husdjur och den gröna sektorn.

Lantbrukare

HD BioRec levererar och sprider växtnäringsprodukter, t.ex. slam från REVAQ-certifierade reningsverk. Dessutom levererar HD BioRec foderrestprodukter till husdjursproduktion och organiska restprodukter till biogas. 

Övriga samarbetspartners

Vi samarbetar gärna med komposteringsanläggningnar, avfalls- och förbränningsanläggningar mfl.