HD BioRec - Kretslopp på riktigt

HD BioRec arbetar med hantering och återanvändning av organiska restprodukter t.ex. från livsmedelsföretag och slam från reningsverk.

Lantbrukare

HD BioRec levererar och sprider växtnäringsprodukter, t.ex. slam från REVAQ-certifierade reningsverk. Dessutom levererar HD BioRec foderrestprodukter till husdjursproduktion och organiska restprodukter till biogas.

Företag

Hantering och återvinning av organiska restprodukter från livsmedelsföretag till jordbruk, biogas, husdjur och den gröna sektorn.

Kommun

Totallösningar för hantering av avloppsreningsverksslam.

Övriga samarbetspartners

Vi samarbetar gärna med komposteringsanläggningnar, avfalls- och förbränningsanläggningar mfl.