Övriga samarbetspartners

HD BioRec samarbetar gärna med aktörer som kan vara en del av våra lösningar för nyttiggörande av näringsämnen från avloppsreningsverksslam och andra organiska restprodukter. 

Vi samarbetar därför gärna med t ex biogasanläggningar, komposteringsanläggningar, jordtillverkare etc.