Gödsel och foder till ditt lantbruk från HD BioRec

HD BioRec arbetar med hantering och återanvändning av organiska restprodukter, gödsel och slam från reningsverk men kan också leverera foder.

Målsättningen är att nyttiggöra näringsämnen från olika restprodukter genom återföring till lantbruket. Kretslopp skapas mellan stad och land vid spridning av avloppsreningsverksslam samt genom att finna återvinningsvägar för organiska restprodukter från livsmedelsföretag.

Vid frågor och funderingar kontakta oss gärna.

HD BioRec söker lager för slam

HD BioRec behöver mellanlager för slam i närheten av de reningsverk som vi samarbetar med. Just nu letar vi därför mellanlager i följande område:

  • Jönköpings län
  • Södra Östergötland
  • Kalmar och Kronobergs län

Möjliga mellanlager kan vara gödselplatta, plansilo eller planlager under tak. Framkomlighet för lastbil krävs.

HD BioRec erbjuder förmånligt avtal. Ersättning för skötsel/tillsyn av lager. Ger samtidigt möjlighet att säkra sitt behov av slam