Andra gödselprodukter – blandning med flyt- eller biogödsel

UFF (urearest)

Urearest är en kväverik produkt som bildas vid produktion av fiskoljebaserad Omega-3. Produkten innehåller urea, fiskfett och vatten/etanol. Kväveinnehållet är 30-35 % som ureakväve. Urearesten blandas med flytgödsel innan spridning och ökar därigenom kväveinnehållet i flytgödseln. Beroende på önskad kvävegiva tillsätts ca 5-10 kg urearest per ton flytgödsel. Urearesten har använts av lantbrukare i Sverige sedan 2005. Produkten kan även med fördel användas för inblandning i biogödsel. 

Produkten levereras i storsäck eller som lösvara

Fosforsyrlighet, P28

Fosforsyrlighet innehåller ca 28 % växttillgängligt fosfor samt en del fettrester. P28 användas som fosforkälla i flytande gödselmedel eller för att berika flytgödsel, biogödsel eller kompost. Den har också en pH-sänkande effekt i flytgödsel, med resultatet att ammoniakavgång och kväveförluster minskar vid spridning. 

Produkten levereras i 1 m3 palltankar (IBC).

Kaliumsulfat

Kaliumsulfat

Kaliumsulfat bildas då man producerar biodiesel. Produkten innehåller vanligen ca 38-42  % kalium och 15-17 % svavel. Kaliumsulfat har lågt innehåll av klor och passar bra som kalium- och svavelgödsel till klorkänsliga grödor. Beroende på kvalitet kan produkten spridas med spridare, t ex Bredal eller kalkspridare. Den går också att lösa upp i flytgödsel eller biogödsel. 

Produkten levereras i storsäck.

Halmaska

Aska från  eldning av halm. Innehåller 8-10 % fosfor och ca 20 % kalium. Levereras som lösvara. Kommer vara tillgängligt senare delen av 2013.

TASP (Torr avsvavlings produkt)

TASP uppkommer genom avsvavling av rökgaser  med hjälp av kalk vid koleldning.. Produkten innehåller ca 12 % svavel (huvudsakligen som sulfat-S) och innehåller också en del kalk. Produkten passar bra för att att säkerställa tillräcklig mängd svavel vid gödsling med flyt- eller biogödsel.  

Produkten levereras som lösvara i poster på ca 25-30 ton.

Dela denna sida